Kontakt

Podlaskie Stowarzyszenie Motocyklowe OFFROAD Białystok
15-161 Białystok ul. Trawiasta 15

Prezes Zarządu Janusz Mojsa tel. 503 361 635

V-ce Prezes Maciej Stolarski tel. 504 216 584

Skarbnik Mateusz Marczukiewicz tel. 666 022 518

Trener Józef Sawicki tel. 512 798 338.

email: offroadbialystok@o2.pl

Nr. Konta: 02 1160 2202 0000 0002 5118 7991