Kontakt

Podlaskie Stowarzyszenie Motocyklowe OFFROAD Białystok
15-161 Białystok ul. Trawiasta 15

Prezes Zarządu Janusz Mojsa tel. 503 361 635

V-ce Prezes Leszek Rzońca

Skarbnik Karolina Mojsa
Sekretarz Maciej Stolarskiemail: offroadbialystok@o2.pl

NOWY Nr. Konta:75195000012006006354860002